Renovace APK Pod Turnovskou 2021


Vyběhni do prázdnin 2021

Využití APK Pod Turnovskou pro LOB od RAC

Sváteční kontrola kontrol

Užívání APK Pod Turnovskou

Otevření APK Pod Turnovskou

Budování APK Pod Turnovskou – rozmísťování sloupků

Budování APK Pod Turnovskou – simulace umístění sloupků

Výroba sloupků APK Pod Turnovskou